blog,Dachy

Construction management w realizacji projektów fotowoltaicznych. Część II

6 minut 15.12.2022

Selena ESG jest jedną z nielicznych na polskim rynku firm specjalizujących się w fotowoltaice dla przemysłu, która realizuje projekty w systemie Construction Management, czyli zarządza procesem inwestycyjnym podzielonym na wzajemnie skoordynowane ze sobą zakresy robót. O tym, w jaki sposób podejście takie może optymalizować szybkość i jakość prac związanych z projektowaniem, montażem i uruchomieniem instalacji PV, rozmawiamy z Romanem M. Meysnerem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Selena ESG.

W pierwszej części wywiadu mówił Pan o tym, w jaki sposób Construction Management wpisuje się w działania związane z realizacją instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich nieruchomości wielkopowierzchniowych oraz gruncie przynależnym. Jakie wartości dla inwestora wynikają z takiego podejścia do projektu?

Roman M. Meysner: Tych korzyści jest wiele. Przede wszystkim

Construction Management pozwala na wybór optymalnego rozwiązania oraz warunków jego wykonania i wykonawców. Dzięki temu w kontekście realizacji projektu jesteśmy w stanie uzyskać optymalnie najkrótszy czas wykonania przy najniższych osiągalnych kosztach, a jednocześnie najwyższej jakości – nie tylko na etapie realizacji, ale również w trakcie użytkowania.

Przykładowo, fachowe wykonane wzmocnienie konstrukcji dachu pozwoli wykonać instalację PV bez ryzyka ponadnormatywnego ugięcia konstrukcji, co mogłoby powodować przestoje produkcji i w konsekwencji wielomilionowe straty. Z kolei wykonanie asekuracji na etapie montażu modułów umożliwia bezpieczne dokonywanie w kolejnych latach przeglądów nie tylko samej instalacji, ale również dachu i innych zamontowanych na nim elementów infrastruktury. Właściwie wykonana instalacja odgromowa, która jest częścią systemu, pozwala natomiast ochronić budynek przed uderzeniami piorunów. Zaplanowanie oraz uwzględnienie tego rodzaju działań w kontekście całego projektu wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia, ale jest ogromną wartością dodaną dla inwestora.

Te wszystkie działania, o których Pan wspomina, to oczywiście dodatkowy koszt dla inwestora.

Roman M. Meysner: Construction Management to nie tyle koszt czy czas realizacji usługi, ale wymierna korzyść dla inwestora. Oczywiście, realizacja tej usługi wiąże się z nakładami finansowymi, ale nie traktowałbym ich w kategorii kosztów. To inwestycja, która ma na celu zapewnienie nie tylko efektywnego działania instalacji PV, ale w ogóle prawidłowego funkcjonowania budynku przez kolejne dekady i uniknięcia przykrych, niespodziewanych wydatków. Oczywiście nie zawsze wszystkie prace wymienione wyżej są konieczne, ale możemy to ocenić dopiero po przeprowadzeniu szeregu audytów – konstrukcyjnego, hydroizolacyjnego czy elektrycznego – których większość działających w branży firm w ogóle nie uwzględnia jako etapu poprzedzającego prace projektowe. Dlatego też zdarzają się sytuacje, kiedy inni wykonawcy przebijają się między sobą w ofertach, proponując przedsiębiorcom pokrycie dachu instalacjami o coraz wyższej mocy, nie zdając sobie sprawy z tego, że np. część dachu może nie utrzymać takiego ciężaru, a wzmocnienie go będzie wiązało się z kosztami, które znacznie przewyższą przychody z uzyskanej energii. Dla nich bowiem najważniejsze jest sprzedanie instalacji o jak największej mocy, a co za tym idzie, osiągnięcie jak najwyższego zysku.

Stąd tak ważna jest rola zaufanego doradcy, który posiada wiedzę i kompetencje, aby wskazać inwestorowi takie właśnie potencjalne zagrożenia oraz sposoby ich uniknięcia, a także zaprezentować realne koszty, które będą się z tym wiązały. Nie chodzi o to, aby tylko sprzedać instalację, ale żeby inwestor mógł przez długie lata czerpać z niej zyski bez ponoszenia nieprzewidzianych, często bardzo wysokich nakładów. To kwestia zwykłej uczciwości.

Jak więc w praktyce wygląda współpraca pomiędzy firmą taką jak Selena ESG a inwestorem?

Roman M. Meysner: Zaczynamy od przygotowania kompleksowego harmonogramu prac, który stanowi załącznik do umowy. Staramy się tak przedstawiać poszczególne etapy działań, aby inwestor – nawet jako laik – miał pełną wiedzę na temat tego, co będzie efektem poszczególnych etapów, czyli: raporty z audytów, warunki OSD, decyzja o warunkach zabudowy czy decyzja środowiskową (jeśli jest wymagana), pozwolenie na budowę, wybór i nadzór nad wykonawcami remontu hydroizolacji, wzmocnienia dachu czy makroniwelacji terenu (jeśli jest wymagana), a dopiero po tym montaż, uruchomienie i procedury przyłączenia instalacji PV do OSD. Po podpisaniu umowy przystępujemy do prac.

Sama współpraca wygląda bardzo różnie w zależności od potrzeb i preferencji Klientów. Są inwestorzy, którzy nie chcą uczestniczyć w całym procesie, a tylko kontrolują kamienie milowe. Dla nich dużą wartością jest to, że nie muszą poświęcać swojego czasu. Dlatego zresztą wybrali wyspecjalizowanego i doświadczonego partnera do realizacji projektu. Są też inwestorzy, którzy bardzo aktywnie włączają się w cały proces, często chcąc się czegoś od nauczyć, dowiedzieć, pogłębić swoją wiedzę. My działamy elastycznie, dostosowując się do potrzeb każdego inwestora.

Warto dodać, że nie ograniczamy się wyłącznie do naszych zespołów fachowców. Współpracujemy również ze sprawdzonymi, bardzo wąsko wyspecjalizowanymi firmami, które mają doświadczenia w projektach realizowanych na bardzo różnych obiektach, a których jakość działania jest gwarancją najlepszych efektów na poszczególnych etapach prac.

Podsumowując, gdyby miał Pan wskazać trzy kluczowe Pana zdaniem korzyści, które wynikają ze współpracy z firmą działającą w systemie Construction Management, to co by to było?

Roman M. Meysner: Po pierwsze jest to redukcja ryzyk wynikających z braku specjalistycznej wiedzy na temat całościowego przeprowadzenia procesu związanego z przygotowaniem budynku czy gruntu pod efektywny montaż instalacji fotowoltaicznej. Są to kompetencje bardzo wąskie i rozproszone, którymi trzeba umiejętnie zarządzić, wchodząc w rolę swoistego integratora. Druga kwestia, o której już mówiłem, to uzyskanie najwyższej jakości, w najkrótszym czasie i za najniższą cenę. Należy zaznaczyć, że Construction Management, czyli zarządzanie procesem inwestycyjnym, który podzielony jest na wzajemnie skoordynowane ze sobą pakiety robót, bardzo dobrze pozwala realizować cele w myśl zasady value for money. Dzięki temu inwestor jest w stanie osiągnąć naprawdę optymalny efekt. Trzeci, niezaprzeczalnie istotny benefit to trwałość. Dachy wielkopowierzchniowe, a także nasi partnerzy biznesowi (zarówno przemysłowi, jak i logistyczni) wymagają, aby konstrukcje fotowoltaiczne, a także rozwiązania dla dachów w zakresie hydroizolacji czy w zakresie nośności, miały trwałość 20-25 letnią, a nawet 30-letnią. W związku z tym naszym zadaniem jako Seleny ESG jest zapewnienie im najwyższej jakości rozwiązań w zakresie hydroizolacji, w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji dachu, jak i jakości instalacji fotowoltaicznych. To jest też przyczyna, dla której działamy z zasady z liderami jakości w poszczególnych dziedzinach tego sektora.

Wypełnij formularz i przekaż nam cały proces związany z instalacją fotowoltaiczną na dachu zakładu produkcyjnego, centrum logistycznego, magazynu czy galerii handlowej!

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

    Administratorem danych jest Selena ESG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 2 - 4, 53-611 Wrocław. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia oferty oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów opisanych Polityce prywatności