Biznes,ESG,Transformacja

ESG, a Kompletny Dach Energetyczny. Inwestycja w redukcję kosztów, niezależność oraz lepsze kontrakty!

5 minut 28.06.2022

Podejście firmy do środowiska (environmental), społeczeństwa (social) oraz ładu korporacyjnego (corporate governance) – czyli ESG – kiedyś stanowiło niemal wyłącznie wizerunkowy wskaźnik. Jednak coraz większa świadomość na temat konieczności przeciwdziałania zmianom klimatycznym odbija się na państwach oraz organizacjach, a to przyczynia się do wprowadzania konkretnych regulacji i rozwiązań, wpływających na wyniki finansowe przedsiębiorstw.

Kilka informacji

Parlament Europejski poinformował 22 czerwca, że osiągnął porozumienie dotyczące wymogów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zacznie obowiązywać od 2024 roku. Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników i osiągające co najmniej 40 milionów euro obrotów, zostaną zobowiązane do ujawnienia wpływu prowadzonej działalności na środowisko oraz ludzi. Jednocześnie te regulacje będą stanowiły podstawy dla opracowania globalnych standardów oceny działań z obszaru zrównoważonego rozwoju. Choć obecne deklaracje dotyczą dużych firm, to eksperci nie mają wątpliwości. Przełożenie regulacji na inne przedsiębiorstwa jest jedynie kwestią czasu.

Zielony trend wpływa nie tylko na wewnętrzne działania firm, które nie chcąc zostać w tyle zmieniają swój sposób funkcjonowania na bardziej przyjazny środowisku. Odbija się to także na sposobie wybierania przez nich partnerów biznesowych. W swoich sukcesach z zakresu ESG chcą wykazywać się również współpracą wyłącznie z podmiotami, które podobnie jak one idą zgodnie z duchem czasu i dostosowują się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ.

Również banki aktywnie włączają się w zieloną transformację, dając uprzywilejowaną pozycję tym przedsiębiorstwom, które chcą w swoich działaniach kierować się nie tylko zyskiem i wzmacnianiem pozycji na rynku, ale także podejmują kroki ku byciu bardziej ekologicznym i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Już w opublikowanym w 2021 r. raporcie PwC “Zielone finanse po polsku” 79% badanych instytucji oceniało kształtujące się regulacje w zakresie ESG jako ciekawą szansę z perspektywy grupy kapitałowej/banku. Z kolei w zaktualizowanej 22 czerwca br. Strategii rozwoju Bank Ochrony Środowiska deklaruje skupienie się na wspieraniu zielonej transformacji. Służyć temu ma zarówno doradztwo inwestycyjne, jak i wsparcie finansowe. Poziom kredytów na ekologiczne inwestycje ma wzrosnąć do 50% ogółu.

Wykorzystanie posiadanych zasobów do inwestowania w przyszłość

Obecnie nie wystarczą już deklaracje troski o środowisko i organizowane co jakiś czas akcje z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W ocenie ESG liczą się konkretne działania – redukcja emisji zanieczyszczeń, wykorzystywanie surowców wtórnych, zrównoważony transport, zmniejszenie zużycia energii i sięganie po tą, pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Do tego trendu dostosowują się dostawcy, tworząc zieloną ofertę dla biznesu. Jednak zakup medium nie jest jedynym sposobem na zadbanie o ten obszar działalności przedsiębiorstwa. Selena ESG proponuje dywersyfikację źródeł dostarczanej do przedsiębiorstwa energii, poprzez monetyzację niezagospodarowanych do tej pory zasobów.

Selena ESG – należąca do Grupy Selena, która z przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność na polskim rynku stała się międzynarodową korporacją – od lat specjalizuje się w dachach. Od produkcji i montażu pokryć, po modernizację i uszczelnienia. To wszechstronne doświadczenie, znajomość branży i potrzeb klientów pozwoliły jej wypełnić lukę i stworzyć Kompletny Dachy Energetyczny.

Zabezpieczenie dachu i realizacja instalacji w rękach wieloletniego partnera

Dzięki temu, że Selena ESG działa w modelu Zaprojektuj i Wybuduj, podmioty posiadające obiekty przemysłowe z niewykorzystywaną do tej pory powierzchnią dachów mogą zlecić realizację instalacji jednemu wykonawcy. Zespół wykwalifikowanych, zatrudnionych przez Selenę ESG specjalistów rozpocznie prace nie tylko od zbadania potrzeb energetycznych, ale także przeprowadzi audyt konstrukcji budynku oraz nośności dachu. Błędem nierzadko popełnianym na polskim rynku jest skupienie się podczas inwestycji wyłącznie na wydajności modułów, zapominając o bezpieczeństwie i utrzymaniu stabilności obiektu. Kolejnym krokiem w pracy wykonawcy jest przygotowanie dachu do budowy, zaprojektowanie efektywnego systemu fotowoltaicznego, zrealizowanie go i zajęcie się jego serwisem przez cały okres żywotności instalacji. Gwarancją pozostawania w wieloletniej dyspozycji dla klienta (żywotność oferowanych dachów energetycznych szacowana jest na okres od 15 do nawet 30 lat) jest stabilna pozycja i długa historia stojące za Grupą Selena.

Wieloletnie korzyści

Inwestycja w kompletny dach energetyczny to krok w kierunku zadbania o przyszłość przedsiębiorstwa i postawienie solidnych fundamentów pod jej dalszy rozwój w zmieniającej się rzeczywistości. W momencie uruchomienia instalacji firma poprawia swoje wskaźniki ESG, zyskując na konkurencyjności, podnosząc swoją wartość w oczach partnerów biznesowych i sektora finansowego, sięgając po przewidywane w przepisach udogodnienia. Na tym jednak nie koniec.

Wykorzystywanie przynajmniej w części własnej, zielonej energii to pewna autonomia w relacjach z dostawcami. Jest również zabezpieczeniem funkcjonowania przed wszelkiego rodzaju awariami sieci i blackoutami, które stają się coraz większym zagrożeniem, biorąc pod uwagę zarówno wpływ zmian klimatycznych na energetykę, jak i stan sieci w Polsce. Istotnym benefitem jest także redukcja kosztów. Średni okres zwrotu inwestycji wynosi około 6-7 lat. Po tym czasie dach energetyczny przynosi już wyłącznie zyski.

Jeśli zestawić to z długą żywotnością instalacji, do 15 lat gwarancji Seleny ESG na moduły PV oraz gwarancją 87% wydajności instalacji po 25 latach, realizacja dachu energetycznego zapewnia wieloletnie, finansowe wsparcie biznesowej działalności.

Realizujemy inwestycje w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Poznaj Kompletny Dach Energetyczny i napisz do nas!

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

    Administratorem danych jest Selena ESG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 2 - 4, 53-611 Wrocław. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia oferty oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów opisanych Polityce prywatności