Biznes,blog,Transformacja

Instalacje fotowoltaiczne, a systemy certyfikacji – finansowe i wizerunkowe korzyści dla przedsiębiorstw

7 minut 03.08.2022

Głównym powodem inwestycji przedsiębiorstw w instalację fotowoltaiczną jest chęć obniżenia kosztów energii elektrycznej i uniezależnienie się w długiej perspektywie czasowej od warunków i cen dyktowanych przez zewnętrznych dostawców. Jednak korzyści wynikających z produkcji energii ze słońca we własnym zakresie jest znacznie więcej…

Wymierne benefity, czyli dodatkowe punkty w certyfikacji obiektów, m.in. LEED czy BREEAM

Jak wynika z najnowszej, 10. edycji raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”:

w ciągu ostatnich dwóch lat energia ze słońca stała się główną siłą napędową rozwoju OZE w naszym kraju – przyrosty nowych zainstalowanych mocy wynosiły odpowiednio 2,4 GW i 3,7 GW.

Choć w Polsce największy udział w rynku PV mają mikroinstalacje (niemal 80% mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2021 r.), to eksperci są zgodni, że w kolejnych latach będziemy obserwować znaczne wzrosty w innych segmentach, w tym m.in. instalacji fotowoltaicznych dla przemysłu i biznesu. W budowę tego trendu aktywnie wpisują się działania firmy Selena ESG, która w ramach swojego autorskiego rozwiązania pod nazwą Kompletny Dach Energetyczny wspiera przedsiębiorstwa, fabryki, zakłady produkcyjne czy centra logistyczne w dążeniu do samowystarczalności energetycznej i rozwijaniu własnych źródeł energii odnawialnej. Oferta dostosowana do specyfiki dachów płaskich przemysłowych obejmuje analizę stanu dachu, ocenę zapotrzebowania i optymalizację zużycia energii elektrycznej, przygotowanie i modernizację dachu, montaż instalacji, opiekę serwisową i finansowanie.

Selena ESG działa w formule Zaprojektuj i Wybuduj, przejmując na siebie wszelkie kwestie związane z construction managementem projektu. Mocny nacisk kładzie na przygotowanie dachu do instalacji fotowoltaicznej, m.in. rekomendując zastosowanie innowacyjnych technologii hydroizolacyjnych w postaci COOL-R, czy systemów Dach Zielony TACK-R Green. Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorcy nie tylko wyprodukują własną energię elektryczną, zadbają o szczelną hydroizolację dachu, zredukują nakłady na klimatyzację obniżając temperaturę wewnątrz budynku, ale także mogą osiągnąć inne wymierne benefity, np. dodatkowe punkty w certyfikacji obiektów, m.in. LEED czy BREEAM.

Zielone świadectwa – obowiązek dla zakładów energetycznych, zysk dla producentów

Jedną z korzyści, jakie mogą czerpać podmioty produkujące energię elektryczną za pośrednictwem instalacji fotowoltaicznej, jest system tzw. zielonych certyfikatów.

Zielone certyfikaty to świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, których funkcjonowanie reguluje znowelizowana ustawa o Prawie Energetycznym, a potwierdzenie jest przyznawane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Ich wprowadzenie stanowi zachętę do wytwarzania zielonej energii i gwarantuje jej producentom rynek zbytu.

Funkcjonujące w Polsce zakłady energetyczne są zobligowane do osiągnięcia tzw. miksu energetycznego, czyli udziału odpowiedniego poziomu zielonej energii. Celem tych regulacji jest zredukowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, objawiającego się między innymi przez emisję CO2 oraz innych szkodliwych związków i substancji do atmosfery. Brak spełnienia tego obowiązku wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów zawartych w opłatach zastępczych. Dlatego też zakłady energetyczne kupują energię od dostawców, osiągając odpowiedni miks lub też zakupują zielone certyfikaty. Handel świadectwami jest możliwy za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii i co ważne, podlega on prawom rynkowym, a certyfikaty zyskują na wartości.

Wielokryterialna ocena obiektów

Na uwagę zasługują także międzynarodowe systemy certyfikacji. Co prawda nie dotyczą one wyłącznie kwestii związanych z fotowoltaiką. Określają one szereg czynników, które bierze się pod uwagę w ocenie, jednak rodzaj zastosowanych rozwiązań związanych z energią elektryczną ma w ich przypadku ogromne znaczenie. Tym samym inwestycja w instalację fotowoltaiczną otwiera drogę do starania się o certyfikaty, które tworzą ekologiczny wizerunek firmy (co ma wpływ między innymi na ocenę ESG), a także podnoszą wartość budynków, które zostały objęte procesem certyfikacji.

Dowiedz się więcej: ESG a Kompletny Dach Energetyczny. Inwestycja w redukcję kosztów, niezależność oraz lepsze kontrakty!

Poprzez szczegółowy tryb ocen systemy certyfikacji są w stanie wyłonić te obiekty, które są najbardziej przyjazne środowisku i ludziom. Przekłada się to na zastosowane w budynku technologie, umożliwiające zredukowanie do minimum negatywnego oddziaływania na otoczenie. Liczy się zarówno proces powstawania budynku (czy też jego rewitalizacji) i zastosowanie odpowiedniej klasy materiałów (np. pochodzących z recyklingu), jak i późniejsze etapy cyklu życia obiektu – sposób dostarczania energii czy też gospodarowania odpadami.

W najnowszym raporcie PLGBC, którego analiza dotyczy okresu od marca 2021 r. do marca 2022 r., opublikowano dane, według których w Polsce jest już niemal 1400 certyfikowanych budynków o łącznej powierzchni 28,6 mln m2. Liczba może się wydawać na pierwszy rzut oka mała, jednak porównując ją z wcześniejszym okresem, widoczny jest stały i dynamiczny wzrost. Roczny przyrost obiektów z certyfikatem to 23,5%. Choć liderem jest tu branża nieruchomości biurowych, to jednak nie rozwija się ona już w takim tempie, jak miało to miejsce wcześniej. Na dynamice zyskuje natomiast inny istotny sektor budynków – obiekty magazynowo-przemysłowe. Ta strefa stanowi już 29% z wszystkich certyfikowanych obiektów.

BREEAM – najczęściej wybierany certyfikat w Polsce

Zarówno wśród wszystkich polskich budynków, jak i w sektorze magazynowo-przemysłowym pozycję lidera zajmuje certyfikat BREEAM, czyli Building Research Establishment Environmental Assesment Method. Tylko w tej jednej branży uzyskało go w 12-miesięcznym analizowanym okresie 359 budynków, co daje imponujący wynik na poziomie 90%. To brytyjski certyfikat, wprowadzony do użytku w 1990 roku i obecny w 77 krajach. W procesie jego przyznawania uczestniczy akredytowany asesor. Budynki są oceniane w dziesięciu kategoriach:

 • zarządzanie;
 • zdrowie i dobre samopoczucie;
 • energia;
 • transport;
 • woda;
 • materiały;
 • odpady;
 • wykorzystanie terenu i ekologia;
 • zanieczyszczenia;
 • innowacje.

W każdej z nich należy uzyskać określoną liczbę punktów krytycznych oraz wymagań minimalnych. To podstawowe kryterium, które decyduje o możliwości starania się o certyfikat. Oprócz tego w certyfikacie ocenia się także wymagania opcjonalne, których spełnienie owocuje przyznaniem dodatkowej punktacji. Co ważne, przy ocenie bierze się również pod uwagę kraj, w którym znajduje się budynek – każdy ma określoną wagę procentową, dostosowaną do charakterystyki ich rozwoju.

LEED – lider na światowym rynku

Drugim najczęściej wybieranym w Polsce certyfikatem jest LEED, czyli Leadership in Energy and Environmental Design, opracowany w 1998 r. przez U.S. Green Building Council. Co ciekawe, na świecie wiedzie on pozycję lidera i jest stosowany w 168 krajach. Podobnie jak w przypadku BREEAM, tu również konieczna jest współpraca z akredytowanym przez USGBC specjalistą.

W certyfikacji LEED obiekty muszą zdobyć punkty krytyczne oraz punktację dodatkową w takich kategoriach, jak:

 • zintegrowany proces projektowy,
 • energia i środowisko;
 • efektywna gospodarka wodna;
 • materiały i zasoby naturalne;
 • jakość środowiska wewnętrznego;
 • lokalizacja i transport; zrównoważony teren;
 • innowacja i priorytety regionalne.

Liczba uzyskanych punktów warunkuje poziom certyfikacji, od Certified (za najniższą sumę wymaganych punktów; przez Silver i Gold, aż do poziomu Platinum.

DNGB – przyszły lider?

Wśród polskich budynków trzecim z wybieranych certyfikatów jest DNGB. Choć pod kątem liczby ubiegających się o niego budynków stoi daleko w tyle za BREEAM oraz LEED, to zdaniem ekspertów ten najmłodszy z systemów jest najbardziej zaawansowanym i dopasowanym do wyzwań, z jakimi obecnie zmaga się świat w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Certyfikat został opracowany przez Deutche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen oraz Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miasta. Ocenie podlega 6 obszarów:

 • ekologiczny;
 • ekonomiczny;
 • społeczno-kulturowy;
 • technologiczny;
 • jakości procesu;
 • lokalizacji.

Liczba uzyskanych punktów decyduje o poziomie uzyskanego certyfikatu. Najmniej prestiżowy jest tytuł Bronze. Drugie miejsce zajmuje poziom Silver, a najlepiej oceniane obiekty otrzymują certyfikat DGNB Gold.

Zrównoważony rozwój w Grupie Selena

Selena należy do grona firm, które w swojej strategii biznesowej mają wpisane zasady zrównoważonego rozwoju. W lutym 2022r. powołany został nowy departament, którego zadaniem jest dostarczanie produktów i rozwiązań dla budownictwa neutralnego klimatycznie, przy jednoczesnym stosowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Grupa Selena chce projektować rozwiązania nie tylko dla obiektów energooszczędnych czy zeroemisyjnych, ale też dla budynków o najwyższych i najsurowszych ocenach środowiskowych, takich jak LEED Platinum czy BREEAM Excellent. Stale rozszerzana jest również oferta rozwiązań systemowych i produktów Seleny posiadających Deklaracje Środowiskowe Produktu (Environmental Product Declaration).

Skontaktuj się z nami – porozmawiamy o korzyściach wynikających z posiadanych przez nas certyfikatów oraz o wpływie zielonej energii na redukcję śladu węglowego Twojej firmy.

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

  Administratorem danych jest Selena ESG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 2 - 4, 53-611 Wrocław. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia oferty oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów opisanych Polityce prywatności