Biznes,blog,Fotowoltaika

Kompletny Dach Energetyczny dla Twojego przedsiębiorstwa
– sprawdź, jak krok po kroku wygląda współpraca z firmą Selena ESG

4 minut 05.05.2023

W Selena ESG wiemy, że wieloletnia efektywność instalacji fotowoltaicznej, a co za tym idzie – niezależność energetyczna przedsiębiorstwa, wynika nie tylko z wysokiej jakości modułów i kompontentów PV, ale także odpowiedniego przygotowania dachu i prawidłowego skoordynowania ze sobą szeregu prac wykonawczych. Dlatego w ramach Kompletnego Dachu Energetycznego – systemowego rozwiązania dedykowanego dachom płaskim przemysłowym – połączyliśmy innowacyjne technologie hydroizolacyjne z fotowoltaiką i Construction Managementem. Jarosław Szalpuk, Dyrektor Sprzedaży w Selena ESG wyjaśnia, jak dokładnie wygląda realizacja takiego projektu w praktyce.

Szacuje się, że obecnie nakłady poniesione na fotowoltaikę zwracają się w przeciągu 6-7 lat, a w niektórych przypadkach okres ten może skrócić się nawet do 4 lat. Dlatego też coraz większa liczba właścicieli fabryk, zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych czy galerii handlowych decyduje się na własną instalację PV. W Selena ESG cały proces projektowo-wykonawczy uszeregowaliśmy w ciąg powiązanych ze sobą działań, co daje gwarancję długofalowego uniezależnienia biznesu od zewnętrznych dostawców energii oraz rynkowych cen prądu.

AUDYTY KONSTRUKCYJNE I ANALIZA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Jak wynika ze statystyk, większość systemów PV dostępnych na rynku nie nadaje się do stosowania na ok. 80% budynków w Europie. Dlaczego? Są to bowiem zwykle konstrukcje balastowe, których dach może nie udźwignąć. Użycie takiej instalacji grozi uszkodzeniem dachu i stwarza zagrożenie dla życia ludzi i utraty drogiego sprzętu. Dlatego przypadku instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach płaskich przemysłowych niezwykle istotnym elementem jest audyt konstrukcyjny, w ramach którego projektanci Selena ESG dokonują przeglądu i analizy dokumentacji  powykonawczej  oraz inwentaryzacji brakujących lub niejasnych ich elementów. Następnie przechodzą do audytu, na podstawie którego – jeśli zachodzi taka potrzeba – formułują rekomendacje w zakresie wzmocnienia konstrukcji (jeśli jest wymagana). Etap ten kończy przygotowanie parametrów projektowych i roboczych oraz ich ewentualna wycena.

AUDYTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I HYDROIZOLACJI DACHU ORAZ ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII

W kolejnym etapie  sprawdzamy na  obiekcie  sprawdzamy stan poszycia dachu, oceniając m.in. zużycie powłoki hydroizolacyjnej , wszelkiego rodzaju obróbek ,  stanu technicznego odwonienie ( wpusty , rynny ) , oraz lokalizując ewentualne uszkodzenia. Przeprowadza także audyt instalacji elektrycznej. Na tej podstawie jest w stanie przygotować rekomendacje dotyczące dostosowania instalacji elektrycznej do podłączenia instalacji PV, a także ewentualnej modernizacji dachu. Na tym etapie określane jest także zapotrzebowanie na energię elektryczną, dzięki czemu możemy zaproponować Inwestorowi rozwiązanie, które maksymalnie obniży ilość energii potrzebnej do zakupu. Po omówieniu wszystkich rekomendacji przygotowujemy wycenę parametrów projektowych oraz robót.

WSTĘPNY PROJEKT KONCEPCYJNY

Na podstawie wyników audytów,  danych dotyczących obciążenia w zakresie wiatru i śniegu oraz innych norm budowlanych przystępujemy do przygotowania projektu koncepcyjnego. Na tym etapie występujemy też do lokalnego operatora energetycznego o warunki i parametry przyłączy energetycznych dla celów projektowych oraz zarządzamy procesem wydawania decyzji środowiskowych (jeśli są wymagane) i procesem wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. W między czasie zarządzamy także budową w zakresie ewentualnych prac wykonawczych  przy modernizacji dachu, np. związanych ze wzmocnieniem konstrukcji budynku, izolacją wodochronną dachu z zastosowaniem innowacyjnej technologii COOL-R czy systemami bezpieczeństwa.

DORADZTWO W ZAKRESIE FINANSOWANIA ORAZ WSPARCIE W JEGO POZYSKANIU

Przedsiębiorstwom i instytucjom, które z różnych powodów nie chcą inwestować środków własnych w przemysłową instalację fotowoltaiczną, oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie finansowania zewnętrznego oraz wsparcie w pozyskaniu kapitału na inwestycję w formie pożyczek, kredytów i leasingu, w tym m.in. na preferencyjnych warunkach u partnerów finansowych Grupy Selena. Zapewniamy także pomoc w pozyskaniu i rozliczaniu dotacji z Funduszy UE, KPO i innych dostępnych źródeł publicznych.

Sprawdź aktualną listę dotacji na przemysłowe instalacje fotowoltaiczne >

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód oraz odpowiednim przygotowaniu dachu przystępujemy do montażu instalacji fotowoltaicznej. W zależności od ustaleń z Inwestorem oraz zapasu nośności dachu montujemy moduły PV na konstrukcji balastowej lub bezbalastowej, a także instalujemy całą infrastrukturę niezbędną do działania instalacji fotowoltaicznej.  Prace w fabrykach i zakładach produkcyjnych realizujemy bez wstrzymywania ruchu w obiektach, dbając jednocześnie o pełne bezpieczeństwo pracujących w nich ludzi.

OPIEKA SERWISOWA

Trwałość i bezawaryjność instalacji fotowoltaicznej zależą od właściwego jej użytkowania, zgodnego z zaleceniami producentów komponentów. W tym kontekście kluczowymi aspektami są serwis i regularne przeglądy. Należy bowiem pamiętać, że dach narażony jest na oddziaływanie wielu czynników, dlatego w ramach standardowej obsługi wykonujemy regularne audyty instalacji i wodoszczelności. Nasza oferta może obejmować także montaż systemów przewodów grzejnych do śniegu i lodu, systemów przeciwśniegowych w celu ochrony osób i mienia poniżej dachu, a także powłok zatrzymujących śnieg i lód w newralgicznych miejscach.

Chcesz wejść z nami na drogę transformacji ESG i jednocześnie zoptymalizować koszty energii elektrycznej?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

    Administratorem danych jest Selena ESG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 2 - 4, 53-611 Wrocław. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia oferty oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów opisanych Polityce prywatności