Audyty

Realizujemy komplet audytów związanych ze stanem technicznym obiektu ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych obszarów, takich jak konstrukcja, hydroizolacja, asekuracja, elektryka, oświetlenie i inwentaryzacja.

Efektem wykonanych audytów i inwentaryzacji jest komplet informacji, będących podstawą prac projektowych i dalszych uzgodnień realizowanych dla Inwestora.

Audyty techniczne – dlaczego warto?

Montaż paneli fotowoltaicznych zawsze poprzedza audyt i odpowiednie przygotowanie dachu. Dzieki temu możemy zagwarantować, że instalacja będzie bezpieczna i posłuży przez wiele lat.

 • Identyfikacja stanu i kondycji dachu
 • Minimalizacja kosztów naprawczych – remonty przeprowadzone przed instalacją fotowoltaiki pozwalają zaoszczędzić nawet do 80% kosztów remontu dachu z zamontowaną instalacją
 • Identyfikacja źródeł utraty ciepła
 • Identyfikacja źródeł nadmiernego zużycia energii elektrycznej
 • Określenie stanu konstrukcji dachu ze wskazaniem działań serwisowych
 • Skompletowanie dokumentacji technicznej stanu obecnego obiektu

Rodzaje audytów

Audyt konstrukcyjny

Ocena stanu technicznego konstrukcji obiektu wraz z obliczeniami nośności dachów pod kątem bezpiecznej inwestycji w instalację PV; weryfikacja pod tym kątem dokumentacji technicznej obiektu.


Umożliwia ocenę konstrukcji i określenie bezpiecznego zapasu nośności na dachach budynków pod kątem lokowania na instalacji fotowoltaicznej (aż 80% budynków o dachach płaskich w Polsce nie wystarczającego zapasu nośności pod balastową instalację fotowoltaiczną).

ZAKRES

Badania wstępne:

 • Oględziny wizualne stanu konstrukcji budynku
 • Stopnia zużycia / zniszczenia elementów konstrukcji
 • Szacunkowe obliczenia zapasu nośności
 • Rekomendacje do badania szczegółowego
  (jeśli wymagane do celów realizacji badania)

Badania szczegółowe:

 • Inwentaryzacja (jeśli posiadana dokumentacja obiektu jest niekompletna lub nieaktualna)
 • Przeliczenie modelu statycznego obiektu na dzień wykonania inwentaryzacji
 • Ekspertyza określająca stan techniczny konstrukcji oraz zapas nośności na dachu

Audyt hydroizolacji

Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej pod kątem możliwości wykonania i przyłączenia do niej instalacji PV; weryfikacja pod tym kątem dokumentacji technicznej obiektu.


Pozwala na uniknięcie większości błędów projektowych przed rozpoczęciem projektowania i realizacji instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem jej do instalacji elektrycznej.

ZAKRES

Badanie:

 • Stanu zużycia każdego rodzaju pokrycia
 • Szczelności zakładów poprzecznych oraz wzdłużnych
 • Szczelności przejść elementów i urządzeń przechodzących przez hydroizolację
 • Stopnia zawilgocenia przegród oraz ewentualnych ubytków w termoizolacji poprzez wykonanie odkrywek poszycia dachu
 • Szczelności elementów systemu odwodnienia dachu
 • Szczelności pokrycia dachu poprzez próbę wodną (jeśli wymagane i dozwolone z punktu widzenia nośności)

Audyt elektryczny

Ocena stanu technicznego i stopnia degradacji warstwy hydroizolacji oraz izolacji termicznej dachów hal wielkopowierzchniowych.


Umożliwia wykonanie niezbędnych robót w celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami przecieków i nieszczelności przez kolejne 20 – 25 lat eksploatacji.

Pozwala unikać niepotrzebnych kosztów remontów poszycia dachu w trakcie eksploatacji zainstalowanej na dachu instalacji fotowoltaicznej do minimum w zakresie demontażu i ponownego montażu tej instalacji w okresie jej eksploatacji.

ZAKRES

Przeglądy:

 • Instalacji elektrycznej, rozdzielnic NN i osprzętu
 • agregatów prądotwórczych oraz układów SZR (jeśli występują)
 • tras kablowych pod kątem przejść p.poż. (AC i DC)
 • instalacji odgromowej
 • wykonanie pomiarów elektrycznych wymaganych prawem

Przeglądy wykonywane są pod kątem oceny stanu technicznego oraz możliwości modernizacji lub jej rozbudowy.

Audyt asekuracji

Ocena warunków BHP na dachach obiektów ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia robót na wysokości oraz obsługi serwisowej znajdujących się na nich instalcji i urządzeń.


Umożliwia dostosowanie budynku do obowiązujących regulacji prawnych i zapewnienie wymaganego prawem bezpieczeństwa osób przebywających na dachach.

ZAKRES

Badanie / Przegląd:

 • Rozmieszczenia punktów asekuracyjnych, lin i/lub szyn asekuracyjnych
 • Ekspertyza pod kątem rodzaju w kontekście modernizacji / rozbudowy / budowy wg zadanego celu

Audyt systemów oświetlenia

Weryfikacja instalacji oświetlenia obiektu pod kątem optymalizacji instalacji PV; weryfikacja pod tym kątem dokumentacji technicznej obiektu.


Lorem ipsum et dolor sit amet lorem ipsum et dolor sit amet lorem ipsum et dolor sit amet lorem ipsum et dolor sit amet lorem ipsum et dolor sit amet lorem ipsum et dolor.

ZAKRES

Badanie / Przegląd:

 • Rodzaj opraw i źródeł światła w stanie aktualnym – określenie stopnia zużycia
 • Oszacowanie rocznego zużycia energii przed i po modernizacji
 • Pomiar natężenie oświetlenia
 • Projekt nowego systemu oświetlenia energooszczędnego
 • Określenie stopy zwrotu z inwestycji

Audyt techniczny – jak przebiega?

Dokładnie określimy stan i możliwości Twojego dachu na podstawie dokumentacji
budowalnej i wizji lokalnej naszych ekspertów.

NASZA USŁUGA OBEJMUJE:

 1. Pierwszy kontakt z klientem i określenie jego potrzeb
 2. Wizja lokalna i ocena obiektu pod kątem wykonalności inwestycji w instalacji fotowoltaicznej
 3. Weryfikacja dostępnej dokumentacji technicznej obiektu i wywiad z osobami odpowiedzialnymi za kwestie techniczne po stronie klienta
 4. Przeglądy, audyty i ocena elementów budynku
 5. Określenie rekomendacji i wskazów w zakresie utrzymania technicznego i remontu budynku
 6. Przygotowanie raportu z dokumentacją fotograficzną oraz obliczeniami zapasu nośności pod instalację fotowoltaiczną

Co nas wyróżnia?

Selena ESG przygotowuje rekomendacje dla Inwestora w zakresie technologii ograniczających zużycie energii elektrycznej, utrzymania technicznego obiektu oraz pomagamy w określeniu strategii energetycznej w przyszłości.

Wykwalifikowany zespół doświadczonych i uprawnionych inżynierów

Indywidualne i inżynierskie (projektowe) podejście do klienta

Certyfikowani partnerzy z wieloletnim doświadczeniem

Rozwiązanie wielu problemów towarzyszących inwestycji w fotowoltaikę – podejście holistyczne uwzględniające różne potrzeby (np. core business czy ubezpieczyciela)

Rozwiązania szyte na miarę dzięki szczegółowym audytom technicznym, szczegółowym projektom i skutecznie prowadzonym ich uzgodnieniom z zewnętrznymi podmiotami

 

Utrzymanie instalacji fotowoltaicznej – dowiedz się więcej

Materiały wideo

 • Fotowoltaika dla firm krok po kroku

 • Selena ESG – systemy zielonej energii na dachach w przemyśle

 • Selena O nas

 • Selena ESG – systemy zielonej energii na dachach w przemyśle

Kompletny Dach Energetyczny

Kompleksowe spojrzenie na dach Twojego obiektu

Realizujemy wszystkie etapy niezbędne do dopasowania najbardziej wydajnego dla danego budynku rozwiązania przy jednocześnie najniższych kosztach:

 • przeprowadzamy szczegółową analizę stanu dachu, dokładnie określając jego możliwości
 • optymalizujemy konstrukcje i proponujemy najlepszą technologię montażu
 • wykonujemu prace hydroizolacyjne zabezpieczające dach i obniżające rachunki za klimatyzację
 • wykonujemy naprawy lub konserwację poszycia dachu
 • projektujemy i montujemy instalację fotowoltaiczną oraz dbamy o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • pomagamy pozyskać finansowanie oraz niezbędne decyzje administracyjne

 

Dowiedz się więcej