Construction Management

Przeprowadzamy prace przygotowawcze dla podmiotów biznesowych pod kątem zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej na nieruchomościach zabudowanych (dach lub elewacje) lub częściach niezabudowanych (grunty lub parkingi).

Construction Management obejmuje optymalne zaplanowanie zakresu i kolejności prac od początku inwestycji związanej z instalacją PV.

Construction Management pozwala wybrać optymalne rozwiązanie oraz warunki wykonania realizacji instalacji PV pod kątem najkrótszego czasu, najniższego kosztu oraz najwyższej jakości. Nie tylko na etapie realizacji, ale i w trakcie użytkowania.

Construction Management – dlaczego warto?

Optymalne zaplanowanie działań w ramach inwestycji pozwala uzyskać kompleksowe, trwałe i wielokrotnie tańsze w utrzymaniu rozwiązanie na znacznie dłuższy okres, niż w przypadku projektowania wyłącznie samej instalacji PV.

 • Wszystkie ryzyka zarządcze związane z zapewnieniem specjalistycznych zespołów ludzkich posiadających odpowiednie doświadczenie i umiejętności, przygotowaniem i realizacją wszelkich niezbędnych działań inwestycji, pozostają po stronie Seleny ESG. Klient podejmuje decyzje na podstawie rekomendacji poprzedzonych szczegółowymi wywiadami i analityką.
 • Każde rozwiązanie jest analizowane nie tylko z perspektywy firmy montażowej PV. W naszym zespole znajdują się zarówno inżynierowie elektrycy, jak i konstruktorzy i architekci i to każdy z nich dokonuje analizy ze swojej perspektywy. Kompleksowe rozwiązanie powstaje jako wypadkowa tych analiz.
 • Fachowo wykonane wzmocnienie konstrukcji dachu pozwoli wykonać instalację PV bez ryzyka ponadnormatywnego ugięcia konstrukcji, które mogłoby powodować przestoje produkcji i w konsekwencji nawet wielomilionowe straty.
 • Znajdujemy nieoczywiste rozwiązania instalacji PV niebalastowe dla dachów przemysłowych, na których zapas nośności nie wystarcza na rozwiązanie balastowe. Różnica kosztów pomiędzy wzmocnieniem konstrukcji jako alternatywnego rozwiązania pod instalację balastową PV, a naszym rozwiązaniem niebalastowym, potrafi być min. 5–krotnie niższa na korzyść tego ostatniego.
 • Prawidłowo wykonany remont hydroizolacji pozwala przedłużyć trwałość rozwiązania nawet o ponad 20 lat. W rezultacie w celu naprawy przecieków już po uruchomieniu instalacji PV wykonanie demontażu i ponownego montażu instalacji nie będzie już konieczne.

Czym jest Construction Management?

Każda nieruchomość przeznaczona na cele biznesowe wymaga przygotowania oraz zaplanowania czynności i działań poprzedzających projektowanie, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Usługa Construction Management polega na zarządzaniu Pakietami Robót i działań oraz zaplanowaniu czasowo – zadaniowo – finansowym całości tego procesu, łącznie z wykonaniem i uruchomieniem instalacji PV.


Jak przebiega usługa Construction Management?

 • W przypadku dachu nieruchomości działania rozpoczynane są od wykonania audytów: konstrukcyjnego, hydroizolacyjnego, elektrycznego czy asekuracji. W przypadku gruntu wymagane może być przeprowadzenie badań geotechnicznych, ewentualnie projektu nasadzeń lub przesadzeń drzew.
 • Na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych działań powstaje potrzeba wykonania konkretnych robót, które należy prawidłowo zaprojektować.
 • Dalsze prace mogą obejmować uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonawców wraz z rekomendacją dla Klienta, a także zarządzanie i odbiór zleconych robót.

 

Dopasowujemy naszą usługę do indywidualnych potrzeb Klienta

Nasze działania zawsze rozpoczynamy od wizji lokalnej oraz wywiadu z Klientem w celu przygotowania indywidualnej, „szytej na miarę” oferty. Zakres usługi uzależniony jest od oczekiwań Klienta oraz stanu przygotowania pod instalację fotowoltaiczną dachu, gruntu czy parkingu danej nieruchomości.

Co nas wyróżnia?

Znajdujemy autorskie rozwiązania i posiadamy własny zespół doświadczonych ekspertów.

Doświadczony zespół inżynierów

Posiadamy własny zespół inżynierów z uprawnieniami bez ograniczeń w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi dysponujący wieloletnim doświadczeniem w realizacji praktycznie każdego rodzaju inwestycji kubaturowych, infrastrukturalnych i elektrycznych.

Kompleksowość działania

W naszym zespole działają czołowi w Polsce eksperci w zakresie hydroizolacji i asekuracji, działający na tym rynku od ponad 20 lat, co jest kluczowym elementem przygotowania najlepszego rozwiązania dla dachu przed montażem instalacji PV.

Construction Management – dowiedz się więcej

Materiały wideo

 • Fotowoltaika dla firm krok po kroku

 • Selena ESG – systemy zielonej energii na dachach w przemyśle

 • Selena O nas

 • Selena ESG – systemy zielonej energii na dachach w przemyśle

Kompletny Dach Energetyczny

Kompleksowe spojrzenie na dach Twojego obiektu

Realizujemy wszystkie etapy niezbędne do dopasowania najbardziej wydajnego dla danego budynku rozwiązania przy jednocześnie najniższych kosztach:

 • przeprowadzamy szczegółową analizę stanu dachu, dokładnie określając jego możliwości
 • optymalizujemy konstrukcje i proponujemy najlepszą technologię montażu
 • wykonujemu prace hydroizolacyjne zabezpieczające dach i obniżające rachunki za klimatyzację
 • wykonujemy naprawy lub konserwację poszycia dachu
 • projektujemy i montujemy instalację fotowoltaiczną oraz dbamy o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • pomagamy pozyskać finansowanie oraz niezbędne decyzje administracyjne

Dowiedz się więcej