Doradztwo i Projektowanie

Wspieramy merytorycznie klienta w podjęciu strategicznych decyzji w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań, a następnie ich zaprojektowaniu i uzyskaniu możliwości realizacji i użytkowania poprzez uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień oraz wielu innych koniecznych działań w procesie przygotowania i realizacji inwestycji.

Posiadamy własny zespół inżynierów z uprawnieniami bez ograniczeń oraz menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w swoich specjalnościach.

Doradztwo przede wszystkim pozwala zdefiniować możliwości optymalnych rozwiązań oraz warunki ich wykonania: najkrótszy czas, najniższy koszt i najwyższa jakość nie tylko na etapie realizacji, ale i w trakcie użytkowania.

Doradztwo i projektowanie – dlaczego warto?

Optymalne zaplanowanie działań od samego początku planowania inwestycji, ich kolejności w czasie i zakresu pozwoli uzyskać kompleksowe, trwałe i wielokrotnie tańsze w utrzymaniu rozwiązanie na znacznie dłuższy okres niż projektując jedynie samą instalację PV.

 • W ramach doradztwa dokonujemy analizy i rekomendujemy wybór pomiędzy opcją większej instalacji PV, ale z dodatkowymi elementami podnoszącymi jej koszt, a mniejszą instalacją PV, ale bez tych dodatkowych elementów na bazie zdefiniowanych przez klienta potrzeb w zakresie poboru energii w różnych miesiącach roku, miesiąca czy tygodnia, zakładanego budżetu CAPEX i OPEX oraz oczekiwanego czasu. W ramach doradztwa klient otrzymuje nie tylko szczegóły techniczne rozwiązania czy jego harmonogram, ale też szczegółową analizę ROI, które finalnie pozwolą świadomie wybrać rozwiązanie dla niego najlepsze.
 • Wybór rozwiązania w zakresie różnych form naprawy hydroizolacji wymaga wieloletniej praktycznej wiedzy nt. różnych produktów, ryzyk i wartości ich zastosowania, którą Selena ESG dostarcza poprzez swój zespół doradców, praktyków z wieloletnim doświadczeniem na budowie i w dostawie produktów różnych producentów, ale też ze znajomością rynku wykonawców, ich mocnych i słabszych stron.
 • Projektowanie to przede wszystkim umiejętność dobrania, wkomponowania w projekt właściwych rozwiązań, kompletnych obliczeń, złożenia prawidłowo przygotowanych i kompletnych wniosków, a wcześniej uzgodnienia ich ze wszystkimi wymaganymi podmiotami.
 • Znajdujemy nieoczywiste rozwiązania instalacji PV niebalastowe dla dachów przemysłowych, na których zapas nośności nie wystarczał na rozwiązanie balastowe. Różnica kosztów pomiędzy wzmocnieniem konstrukcji jako alternatywnego rozwiązania pod instalację balastową PV a naszym rozwiązaniem niebalastowym potrafi być min. 5 – krotnie niższa na korzyść tego ostatniego.
 • Instalacja PV jest jednostkową decyzją na lata. W przypadku Selena ESG jako
  projektanta nie jest koniecznym rozbudowa zespołu, który posiadałby kompetencje i
  doświadczenie, aby przygotować i zrealizować działania przygotowawcze i główne. Wszystkie ryzyka zarządcze związane z tym procesem pozostaną po stronie Selena ESG. Klient podejmuje decyzje na podstawie rekomendacji poprzedzonych rzetelnymi działaniami i analityką, a projektanci Selena ESG wdrażają je do projektu.
 • Każde rozwiązanie jest analizowane nie tylko z perspektywy firmy montażowej PV.
  W naszym zespole są zarówno inżynierowie elektrycy, ale też konstruktorzy i architekci, którzy dokonują analiza każdy ze swojej perspektywy. Kompleksowe rozwiązanie powstaje jako wypadkowa tych analiz.
 • Łączymy wszystkie działania niezbędne do realizacji i uruchomienia instalacji PV:
  audyty, doradztwo, construction management pakietów robót przygotowawczych,
  projektowanie, pozyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień, montaż, uruchomienie i
  rozpoczęcie użytkowania instalacji radyklanie redukując ryzyka po stronie klienta.

Co obejmuje usługa Doradztwa i Projektowania

Każda nieruchomość przeznaczona na cele biznesowe wymaga przygotowania i zaplanowania czynności i działań poprzedzających projektowanie, montaż i uruchomienie instalacji PV. W przypadku dachu nieruchomości działania rozpoczynają się od wykonania audytów konstrukcyjnego, hydroizolacyjnego, elektrycznego czy oświetlenia. W przypadku gruntu wymaga to np. badań geotechnicznych czy projektu nasadzeń lub przesadzeń drzew. Następnie na podstawie wniosków z nich wynikających generowana jest potrzeba wykonania konkretnych robót, które należy prawidłowo zaprojektować, uzyskać niezbędne decyzje i uzgodnienia, przygotować i przeprowadzić przetarg na wykonawców wraz z rekomendacją dla Klienta, zarządzić i odebrać tak zlecone roboty. W zdecydowanej większości przypadków Klienci nie utrzymują specjalistycznych zespołów ludzkich posiadających odpowiednie doświadczenie i umiejętności do przeprowadzenia tych działań. Nasza usługa jest odpowiedzią na te potrzeby.


Doradztwo może odbywać na różnych etapach inwestycji i jej przygotowania i dotyczy zarówno obszarów strategicznych, np. jak długofalowo zaplanować system pozyskania i zarządzania energią, jak i szczegółowych rozwiązań np. wyboru szczegółowych rozwiązań czy urządzeń; dotyczy też doradztwa w obszarze doboru rozwiązań finansowych.

Projektowanie obejmuje wszystkie fazy, od projektu koncepcyjnego, przez projekt budowlany, techniczny, wykonawczy i powykonawczy wraz ze przejściem przez wszystkie procedury umożliwiającymi użytkowanie instalację oraz inne wykonane prace.

W ramach projektowania pomagamy w pozyskaniu wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych (np. warunków zabudowy, zmiany bądź wyjaśnień do miejscowego planu zagospodarowania, warunków przyłączenia z OSD, decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie, ale też uzgodnień z rzeczoznawca p.poż. czy państwową strażą pożarną).

Dopasowujemy naszą usługę do indywidualnych potrzeb Klienta

Nasze działania zawsze rozpoczynamy od wizji lokalnej oraz wywiadu z Klientem w celu przygotowania indywidualnej, „szytej na miarę” oferty. Kształ usługi uzależniony jest od zakresu działań oczekiwanych przez Klienta oraz stanu przygotowania pod instalację fotowoltaiczną dachu, gruntu czy parkingu danej nieruchomości.

Co nas wyróżnia?

Znajdujemy nieoczywiste rozwiązania, posiadamy doświadczony i profesjonalny zespół ekspertów.

Doświadczony zespół inżynierów

Posiadamy wewnętrzny zespół inżynierów z uprawnieniami bez ograniczeń w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi, dysponujący wieloletnim doświadczeniem w realizacji każdego rodzaju inwestycji kubaturowych, infrastrukturalnych i elektrycznych.

Kompleksowość działania

W naszym zespole działają czołowi w Polsce eksperci w zakresie hydroizolacji i asekuracji, działający na tym rynku od ponad 20 lat, co jest kluczowym elementem przygotowania trwałego rozwiązania dla dachu przed montażem instalacji PV.

Doradztwo i Projektowanie – dowiedz się więcej

Materiały wideo

 • Fotowoltaika dla firm krok po kroku

 • Selena ESG – systemy zielonej energii na dachach w przemyśle

 • Selena O nas

 • Selena ESG – systemy zielonej energii na dachach w przemyśle

Kompletny Dach Energetyczny

Kompleksowe spojrzenie na dach Twojego obiektu

Realizujemy wszystkie etapy niezbędne do dopasowania najbardziej wydajnego dla danego budynku rozwiązania przy jednocześnie najniższych kosztach:

 • przeprowadzamy szczegółową analizę stanu dachu, dokładnie określając jego możliwości
 • optymalizujemy konstrukcje i proponujemy najlepszą technologię montażu
 • wykonujemu prace hydroizolacyjne zabezpieczające dach i obniżające rachunki za klimatyzację
 • wykonujemy naprawy lub konserwację poszycia dachu
 • projektujemy i montujemy instalację fotowoltaiczną oraz dbamy o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • pomagamy pozyskać finansowanie oraz niezbędne decyzje administracyjne

 

Dowiedz się więcej