Finansowanie i dofinansowanie

Wspieramy przedsiębiorców w wyborze najbardziej optymalnego modelu finansowania inwestycji.

Udzielamy kompleksowego wsparcia w procesie wyboru podmiotu finansującego wybrane elementy lub całość prac wchodzących w skład Kompletnego Dachu Energetycznego.

Doradzamy w zakresie kredytów, pożyczek lub dotacji ogólnych udzielanych przez WFOŚiGW, a także w ramach programów regionalnych, krajowych i unijnych.

Finansowanie – jakie daje korzyści?

Wspieramy Klientów w całym procesie doboru i pozyskiwania optymalnego źródła finansowania inwestycji.

 • Ścisła współpraca z Klientem w zakresie identyfikacji potrzeb, możliwości finansowych i oczekiwań związanych ze wsparciem w postaci zewnętrznych narzędzi finansowych
 • Dobór najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku
 • Wsparcie w procesie pozyskania finansowania poprzez przygotowywanie analiz stopy zwrotu z inwestycji czy oszczędności w zakresie kosztów energii
 • Skrócony czas oczekiwania na decyzję kredytową
 • Zminimalizowanie okresu zwrotu z inwestycji nawet do 3 lat
 • Minimalne zaangażowanie środków własnych Klienta

Jak wygląda wsparcie w wyborze najbardziej optymalnego sposobu finansowania inwestycji?

Realizujemy wszystkie niezbędne kroki potrzebne do podpisania umowy na finansowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną.

NASZA USŁUGA OBEJMUJE:

 1. Wywiad z klientem w celu ustalenia potrzeb i określenia kondycji finansowej Klienta
 2. Weryfikacja niezbędnych dokumentów, potrzebnych do pozyskania finansowania
 3. Przygotowanie rekomendacji w zakresie instytucji finansujących spełniających potrzeby i wymagania Klienta
 4. Przekazanie kontaktu, możliwość dalszego uczestnictwa w rozmowach i procesie pozyskiwania finansowania
 5. Wsparcie, nadzór nad prawidłowym i sprawnym procesem pozyskiwania środków finansowych
 6. Aktywne wsparcie Klienta w procesie negocjacji z wybraną instytucją finansującą inwestycję

Co nas wyróżnia?

Profesjonalne doradztwo w zakresie dostępnych na rynku ofert instytucji finansowych
i programów preferencyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii

Własny zespół doświadczonych doradców i ekspertów w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji

Tworzenie autorskich modeli finansowych związanych z realizacją inwestycją dla Klienta, jak i instytucji finansujących

Doradztwo w wyborze formy finansowania dopasowanej do potrzeb Klienta (np. rodzaj leasingu)

Wypracowane, wieloletnie relacje z instytucjami finansowymi

Współuczestnictwo w całym procesie realizacji inwestycji, w tym zakresie rozliczania etapów finansowania i bieżącego kontaktu z instytucją finansującą

Indywidualne podejście do kazdego Klienta

Doświadczenie i kompetencje dot. prowadzenia negocjacji warunków i pozyskania finansowania w zakresie realizacji inwestycji na rynku B2B

Współpraca z renomowanymi instytucjami finansowymi i bieżące monitorowanie rynku finansowego pod kątem preferencyjnych źródeł finansowania inwestycji

 

Nasi partnerzy

Finansowanie fotowoltaiki – dowiedz się więcej

Materiały wideo

 • Fotowoltaika dla firm krok po kroku

 • Selena ESG – systemy zielonej energii na dachach w przemyśle

 • Selena O nas

 • Selena ESG – systemy zielonej energii na dachach w przemyśle

Kompletny Dach Energetyczny

Kompleksowe spojrzenie na dach Twojego obiektu

Realizujemy wszystkie etapy niezbędne do dopasowania najbardziej wydajnego dla danego budynku rozwiązania przy jednocześnie najniższych kosztach:

 • przeprowadzamy szczegółową analizę stanu dachu, dokładnie określając jego możliwości
 • optymalizujemy konstrukcje i proponujemy najlepszą technologię montażu
 • wykonujemu prace hydroizolacyjne zabezpieczające dach i obniżające rachunki za klimatyzację
 • wykonujemy naprawy lub konserwację poszycia dachu
 • projektujemy i montujemy instalację fotowoltaiczną oraz dbamy o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • pomagamy pozyskać finansowanie oraz niezbędne decyzje administracyjne

 

Dowiedz się więcej