Zaprojektuj i Wybuduj
Instalacja PV

Przeprowadzamy montaż instalacji fotowoltaicznych na wielkopowierzchniowych dachach płaskich, gruntach przynależnych i parkingach (carporty)

Realizujemy inwestycje na zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych i magazynowych, biurowcach, centrach handlowych, obiektach użyteczności publicznej oraz spółdzielniach mieszkaniowych.

Pomagamy naszym Klientom zaoszczędzić średnio 500 MWh rocznie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych.

Przykładowe realizacje

Fotowoltaika – jakie daje korzyści?

Pomagamy zmniejszac koszty utrzymania budynkow, dzięki wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych

 • Dostarczanie rozwiązania w formule Zaprojektuj i Wybuduj, które do zera redukują ryzyka Klienta na styku projektu i budowy
 • Wsparcie Klientów w procesie uzyskania warunków przyłączenia od Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD)
 • Projektowanie i uzyskiwanie decyzji administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji (w tym decyzje o warunkach do zabudowy, decyzje środowiskowe, decyzje o pozwoleniu na budowę i decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeśli wymagana)
 • Dobór komponentów do instalacji fotowoltaicznej, zakup, magazynowanie i transport wraz z załadunkiem na miejsce instalacji
 • Zorganizowanie procesu montażu instalacji fotowoltaicznej minimalizując jego wpływ na bieżącą działalność Klienta
 • Kompleksowe wykonanie montażu, uruchomienie, uzyskanie możliwości użytkowanie oraz doprowadzenie do przyłączenia gotowej instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD

Jak przebiega montaż instalacji fotowoltaicznej?

Realizujemy wszystkie niezbędne kroki procesu montażu instalacji fotowolaicznej.

NASZA USŁUGA OBEJMUJE:

 1. Przygotowanie projektu i przeprowadzenie procesu uzyskania stosownych decyzji administracyjnych
 2. Przygotowanie BHP placu i zpalecza budowy, w tym również w zakresie przepisów BHP
 3. Montaż podkonstrukcji, paneli i okablowania DC, falowników w wyznaczonych lokalizacjach z zabezpieczeniami i okablowaniem AC oraz modernizacja trafostacji i wpięcie w istniejącą instalację
 4. Skompletowanie pełnej dokumentacji procesu wykonawczego i zgłosznie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jeśli wymagane) w celu uzyskania możliwości użytkowania w formie zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 5. Przeszkolenie zespołu Zamawiającego
 6. Zgłoszenie instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i rejestru MIOZE (dla instalacji fotowoltaicznej poniżej 1 MWp)
 7. Uzyskanie koncesji (dla instalacji fotowoltaicznej powyżej 1 MWp)

Co nas wyróżnia?

Proponujemy długoterminowe, bezpiecznie, optymalne kosztowo i technicznie rozwiązywania o wysokiej jakości

Certyfikowane firmy wykonawcze z wieloletnim doświadczeniem

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami wykonawczymi posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz specjalistyczne certyfikaty do montażu dedykowanych konstrukcji.

Analiza wymagań i uzyskanie niezbędnych do procesu realizacji decyzji administracyjnych

Organizujemy i zarządzamy procesem uzyskania decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych, pozwolenia lub zgłoszenia budowy, pozwolenia lub zgłoszenia użytkowania, które są niezbędne do zaprojektowania, montażu i uruchomienia instalacji PV.

Doświadczenie w pracy na obiektach o podwyższonym ryzyku

Projektujemy i wykonujemy instalacje również na obiektach o podwyższonym ryzyku katastrofy przemysłowej (np. branże chemiczna, drzewna i pokrewne).

Nadzór nad pracami, jakością i bezpieczeństwem prowadzonych robót

Zapewniamy najwyższe standardy BHP na placu budowy oraz na terenach sąsiadujących podczas realizacji robót, dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz pracowników Klienta.

Autorskie rozwiązania i najwyższej jakości komponenty

Pracujemy na własnych rozwiązaniach, stosujemy najnowsze technologie własne oraz komponenty światowych marek.

Przygotowujemy projekt optymalnego rozkładu modułów fotowoltaicznych

Z uwzględnieniem wyników z wcześniej przeprowadzonych audytów, stref zagrożonych wybuchem, stref pożarowych i innych czynników środowiskowych.

Elastyczne podejście do każdej inwestycji oraz indywidualnych potrzeb Klienta

Proponujemy rozwiązania szyte na miarę, dobieramy rodzaj konstrukcji i komponentów pod konkretne warunki, np. dopasowane do potrzeb etapowanie, w tym wykonanie oczekiwanych robót przygotowawczych i towarzyszących.

Rozwiązania pozwalające na realizację inwestycji na obiektach pod obciążeniem bez wpływu na bieżącą działalność biznesową lub produkcyjną

Umożliwiamy realizację inwestycji bez zatrzymywania czy ograniczania linii produkcyjnych oraz działania firm.

Przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej w modelu 3D

Odwzorowanie obiektu wraz z otoczeniem i wszystkimi obiektami do przeprowadzenia symulacji komputerowej obrazującej precyzyjne określenie strefy zacienienia.

 

Nasi partnerzy

Renowacja dachu, mocowanie i wzmocnienie punktów krytycznych, takich jak rynny i szyny, pomogło rozwiązać wszelkie problemy z przeciekającym dachem, a także znacznie obniżyć jego temperaturę.

Mariusz Nowakowski

CEO, Acme Industries

Długoterminowe bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych

Pracujemy na najlepszych, sprawdzonych komponentach i podzespołach światowych producentów.

Wykorzystywane przez nas komponenty posiadają:

Certyfikaty Zrównoważonego Rozwoju

do 25 lat gwarancji

 • certyfikowane rozwiązania renomowanych firm, naszych partnerów biznesowych (IBC Solar, IBC, VdV, Corab i inne)
 • bezinwazyjne konstrukcje CWL umożliwiające uniknięcie ingerencji w hydroizolację
 • możliwość montażu podkonstrukcji balastowej lub bezbalastowej (dla budynków o minimalnym zapasie nośności dachu)
 • falowniki czołowych producentów na rynku, monitorowanie stanu instalacji w czasie rzeczywistym, AFCI, oprogramowanie monitorujące
 • najwyższej klasy zabezpieczenia DC i AC poprawiające bezpieczeństwo całej instalacji oraz pozwalające uchronić jej elementy przed uszkodzeniem

Panele fotowaltaiczne – dowiedz się więcej

Materiały wideo

 • Fotowoltaika dla firm krok po kroku

 • Selena ESG – systemy zielonej energii na dachach w przemyśle

 • Selena O nas

 • Selena ESG – systemy zielonej energii na dachach w przemyśle

Kompletny Dach Energetyczny

Kompleksowe spojrzenie na dach Twojego obiektu

Realizujemy wszystkie etapy niezbędne do dopasowania najbardziej wydajnego dla danego budynku rozwiązania przy jednocześnie najniższych kosztach:

 • przeprowadzamy szczegółową analizę stanu dachu, dokładnie określając jego możliwości
 • optymalizujemy konstrukcje i proponujemy najlepszą technologię montażu
 • wykonujemu prace hydroizolacyjne zabezpieczające dach i obniżające rachunki za klimatyzację
 • wykonujemy naprawy lub konserwację poszycia dachu
 • projektujemy i montujemy instalację fotowoltaiczną oraz dbamy o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • pomagamy pozyskać finansowanie oraz niezbędne decyzje administracyjne

 

Dowiedz się więcej