blog

Sposoby finansowania instalacji fotowoltaicznych dla biznesu

7 minut 07.04.2022

Ceny energii stale rosną. Według danych od dostawców w 2022 roku mają one być wyższe o 50-70% względem kosztów sprzed dwóch lat. Optymizmem nie napawa również fakt, że na tych podwyżkach może się nie skończyć. Dlatego coraz częściej przedsiębiorcy zastanawiają się nad zieloną energią. Obawą pozostają jednak sposoby jej finansowania. Jakie możliwości pozyskania środków na instalację PV są aktualnie dostępne?

Fotowoltaika za gotówkę

Pierwszym sposobem finansowania fotowoltaiki jest zakup za gotówkę. Wówczas nie musimy zamartwiać się o to, czy dostaniemy kredyt, czy chociażby odpada nam wypełnianie wielu formalności. Zakup paneli fotowoltaicznych za gotówkę to także szybszy proces inwestycyjny. Czas oczekiwania na ocenę zdolności kredytowej dodatkowo wydłuża się, gdy wybieramy inny bank niż ten, z którym na co dzień współpracujemy. Zakup paneli za gotówkę to zatem szybsze działanie, dzięki któremu unikniemy wielu formalności i ewentualnego wzrostu cen materiałów.  

Pamiętajmy, że inwestowanie gotówki wiąże się z zamrożeniem całego kapitału na długi czas. Ma to istotne znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że inwestycja w zieloną energię może zwrócić się za ok. 6-7 lat. Ulokowanie gotówki dodatkowo może zablokować zainwestowanie w inne, czasem zaplanowane wydatki, które okażą się ważne z punktu widzenia inwestora.  

Ten sposób finansowania instalacji PV będzie dobrym wyborem dla firm, których obecna sytuacja finansowa pozwala ulokować dużą część gotówki w takie rozwiązanie, a zarazem koszty energii, które stale wzrastają, mają duży wpływ na opłacalność prowadzonej działalności.  

Kredyt w banku

Kolejną metodą finansowania fotowoltaiki jest kredyt w banku. Ten sposób idealny jest zarówno dla osób fizycznych, ale także dla przedsiębiorców. Do ich dyspozycji pozostaje kredyt gotówkowy lub kredyt na fotowoltaikę (niektóre banki posiadają w swojej ofercie oferty pod instalacje fotowoltaiczne).

Pozyskanie kredytu to czasochłonny proces, który wiążę się z wypełnieniem wielu formalności i oceną zdolności kredytowej, a przy jej ocenie bierze się pod uwagę czynniki, takie jak m.in.: miesięczne koszty, cel inwestycyjny (banki promują zastosowanie ekologicznych źródeł energii, które wpływają na obniżenie śladu węglowego) czy źródło przychodów.

Inwestycja w panele PV niekiedy zaczyna się zwracać pod koniec okresu kredytowania, przy czym warto dokładnie wziąć pod uwagę czynniki wpływające na skrócenie okresu zwrotu, związane głównie z „zielonym” charakterem inwestycji, takie jak redukcja kosztu odsetkowego kredytu. W niektórych przypadkach okres zwrotu można skrócić nawet do 6 lat.

Przed podjęciem decyzji o kredycie, warto również wziąć pod uwagę zależne, które mają wpływ na wysokość miesięcznej raty m.in.: oprocentowanie kredytu czy okres kredytowania.

Wybór instytucji finansowej może okazać się nie lada wyzwaniem. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom naszych Klientów, Grupa Selena oferuje wsparcie w zakresie doradztwa finansowego. Dzięki współpracy z partnerami finansowymi możliwe jest uzyskanie korzystnych warunków współpracy.

Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu: https://selenaesg.pl/kontakt/.  

Czy fotowoltaikę można kupić w leasingu? 

Coraz częstszym rozwiązaniem, stosowanym przez przedsiębiorców, jest zakup instalacji PV w leasingu, który występuje w dwóch formach: 

 • Leasing operacyjny – panele fotowoltaiczne są przekazywane przedsiębiorstwu w zamian za miesięczne opłaty ratalne, z możliwością ich zakupu po zakończeniu leasingu. 
 • Leasing finansowy – instalacja zostanie automatycznie przekazana przedsiębiorcom po opłaceniu ostatniej raty leasingu.  

Decyzja o leasingu wiążę się z:

 • mniejszą liczbą formalności,
 • krótszym okresem spłacania inwestycji
 • możliwością (jednak nie koniecznością) zakupu użytkowanego sprzętu po okresie leasingu.

Podobnie jak w przypadku kredytu, może dojść do zmiany wysokości miesięcznej raty.

Leasing dla firm trwa znacznie krócej, zazwyczaj jest to 3-6 lat. To również czas, po którym inwestycja powinna zacząć się zwracać. Aby jednak przystąpić do procesu leasingowania ważne są m.in.: wkład własny, historia kredytowa firmy i jej sytuacja majątkowa.

Specjaliści z Selena ESG wspierają przedsiębiorstwa na każdym etapie leasingowania – od wyboru partnera finansowego po dopełnienie wszelkich procedur. Firma, która zdecyduje się na nasze doradztwo, otrzyma kompleksową obsługę inwestycji, w tym pomoc w znalezieniu optymalnych rozwiązań finansowych. Aby skorzystać z pomocy przy leasingu, skontaktuj się z nami:

https://selenaesg.pl/kontakt/.  

Dofinansowanie w formie dotacji

Oprócz wyżej wymienionych metod finansowania, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z funduszy UE, które wspierają inwestycje w fotowoltaikę bądź projekty termomodernizacyjne obiektów przemysłowych, w których jest elementem. Informacje o konkursach na dotacje pojawiają się w ciągu całego roku. Co ważne dla przedsiębiorstw, dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie, możliwe będzie prowadzenie prac związanych z instalacją fotowoltaiki. Aby usprawnić cały proces Selena ESG może kompleksowo wspomóc przedsiębiorstwo na każdym jego etapie – od wsparcia w zakresie uzyskania dotacji po rozliczenie otrzymanego dofinansowania. 

W 2022 roku firmy będą mogły skorzystać z takich źródeł finansowania, jak: 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 

Celem programu jest wspieranie efektywności energetycznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które realizują projekty dotyczące instalacji urządzeń OZE lub modernizacji energetycznej budynków zakładowych. Do założeń Funduszu należy również wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą 2018/2001. W ramach takich działań wsparcie dostaną projekty dotyczące instalacji do produkcji energii elektrycznej, produkcji ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych wraz z magazynami energii i działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.  

W obu przypadkach wsparcie udzielane będzie w formie dotacji, której wysokość uzależniona jest od lokalizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Krajowy Plan Odbudowy

Celem tego programu jest wsparcie inwestycji o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych. W ramach tego działania pomoc otrzymają duże przedsiębiorstwa, które przeprowadzają instalacje własnych źródeł OZE oraz termomodernizację budynków i obiektów wykorzystywanych w procesach przemysłowych.  

Wsparcie może być przekazane w formie dotacji lub niskooprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia.  

Kryteria, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie wniosków z tego działania to: 

 • gotowość i stopień przygotowania projektu do realizacji; 
 • spójność z istniejącymi planami neutralności klimatycznej; 
 • stopień ograniczenia emisji CO2 i pyłów PM 2,5 i PM 10; 
 • stopień ograniczenia zużycia energii pierwotnej. 

Aby brać pod uwagę dotacje z tych programów, warto pamiętać, że jest coraz mnie tego typu konkursów, co z pewności wpływa na dużą konkurencję w ubieganiu się o ww. środki.

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z wielu form finansowania inwestycji z obszaru zielonej energii. Przed każdym wyborem niezbędna jest szczegółowa ocena sytuacji, analiza ekonomiczna rentowności całego przedsięwzięcia, a następnie dopełnienie wielu formalności.

Jako Selena ESG jesteśmy Partnerem na każdym etapie finansowania lub pozyskiwania środków. Oferujemy pomoc przy formalnościach, a także współpracę z partnerem finansowym Grupy Selena na wynegocjowanych, bardzo korzystnych warunkach. W przypadku dofinansowania inwestycji z dotacji z Funduszy UE oraz KPO, kompleksowo pomożemy nie tylko w pozyskaniu, ale także rozliczeniu otrzymanego dofinansowania.

Jeśli chcesz razem z nami wprowadzać zieloną energię, zgłoś się do nas kontakt lub odwiedź nasze stoisko w dniach 25 – 27 kwietnia 2022 r. na targach GreenPower w Poznaniu, pawilon 6 stoisko 25. Fachowej porady udzielą zaproszeni doradcy bankowi.

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

  Administratorem danych jest Selena ESG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 2 - 4, 53-611 Wrocław. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia oferty oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów opisanych Polityce prywatności